Forbrukslån
Forbrukslån

Når banken mottar din søknad om forbrukslån, vil de skaffe kredittvurderingen fra et kredittopplysningsbyrå. Dersom resultatet er dårlig, vil det indikere at du ikke er betalingsdyktig, og du vil enten få avslag eller en høyere rentesats. Selve kredittvurderingen benytter en poengskala fra 0-100. Resultatet på denne skalaen vil fortelle om du har høy, middels eller lav risiko for å misligholde lånet. En høyest mulig poengsum er ønskelig, da det tilsier høyere kredittverdighet, og øker sannsynligheten for å få lånet innvilget. En lav kredittscore på mellom 10-20 poeng fører som oftest til avslag, uansett hvilken type lån det er snakk om.

Kredittvurdering

Kredittopplysningsbyråene er til stor hjelp for banker og ulike finansieringsforetak, under avgjørelsen om du får forbrukslånet du har søkt om. Byråene har flere kilder de kan benytte for å finne nødvendig informasjon, og de kan gi opplysninger fra inntil tre år tilbake. Blant disse er Brønnøysundregistrene, Foretaksregistrene, Skattedirektoratet, Regnskapsregistrene, Folkeregisteret, Norsk Eiendomsinformasjon, Inkassoselskaper, samt By og Sorenskrivere.

Hva avgjør din kredittscore

Det er flere punkter som er med på å avgjøre din poengscore i kredittvurderingen ved forbrukslån. Momenter som bidrar til en lavere poengsum er alder (yngre gir lavere score), betalingsanmerkninger og inkassokrav, hyppige adresseendringer, store svingninger i inntekten, og dersom du er innehaver av enkeltpersonforetak. Det som gir lavest score er betalingsanmerkninger, og poengsummen endres ikke før du har innfridd kravene. En stabil lønn er det beste for din kredittvurdering. Både reduksjoner og økninger kan telle negativt, da en plutselig økning ofte kan føre til at man legger seg på et utgiftsnivå som man vil ha problemer med å dekke senere dersom lønnen går ned.