Investere i fond

Det er mange som går rundt med ønske om å kunne gjøre investeringer, men som synes det kan virke skremmende, stort og vanskelig å forstå. Heldigvis finnes det også muligheter for å gjøre investeringer i fond som forenkler hele prosessen, og minsker risikoen til hver enkelt investor. Sparing i fond har blitt en ny trend blant mange nordmenn, og dette har åpnet for et stort marked.

Risiko

Investering i fond medfører lavere risiko enn normal aksjehandel og valutahandel. Skal du for eksempel gjøre investeringer gjennom forex valuta vil du måtte regne med større risiko enn om du gjør investeringen av samme summen i et fond. Fordelen med å gjøre sistnevnte er nettopp det at du slipper å bekymre deg, og kan la pengene stå som en sparekonto mens verdien forhåpentligvis bygger seg opp sakte, men sikkert over tid. I valutahandel er det større risiko for å tape pengene, men samtidig også mye større potensiale for å tjene store summer relativt raskt.

Trenger jeg forhåndskunnskap?

Når du skal investere i aksjer er det viktig å inneha kunnskap om hvilke aksjer man skal investere i. Det krever interesse, tid og kunnskap for å gjøre de riktige investeringene, og mangel på dette kan ofte føre til dårlige investeringer. En aksje er en eierandel i hvert enkelt selskap, og vil derfor avhenge av dette selskapets resultater. Dersom man derimot ønsker å investere i et aksjefond vil man kunne spre investeringen over flere selskaper, og derfor ikke legge hele beløpet på et sted. Et aksjefond består nemlig av forskjellige aksjer fra flere forskjellige selskaper, slik at man heller får indirekte eierandeler fordelt på flere selskaper. Aksjefondet har selv mandat til å bestemme hvor pengene skal investeres, og om fondet sprer investeringen utover flere selskap vil også risikoen bli mindre og investeringen tryggere.

Type fond

Det finnes mange forskjellige aksjefond som begrenser seg til enten bransje eller geografisk område. Eksempelvis finnes bransjefond som kun gjør investeringer i en spesifikk bransje, eller geografiske fond som kun investerer i selskaper basert på hvor de er børsnotert. Det er viktig å huske på at når man gjør investeringer i et aksjefond vil ikke historiske resultater gi noen garanti for fremtidig avkastning. Det finnes mange veiledere som hjelper med valg av fond, men hovedsakelig er det viktig å gjøre en egen vurdering på hvor stor risiko man er villig til å ta, og hvor stor avkastning man ønsker.