Forbrukslån
Forbrukslån

Det sier seg selv at en må ha inntekt for å betjene et lån. Dessverre har det tidligere vært enkelte banker som ikke har tatt dette nøye nok, og dermed er både bank og lånetaker kommet i uføre. Lovgivningen er i dag skjerpet på dette området, og seriøse aktører følger dette opp.

Inntekt og forbrukslån

Forbrukslån er blitt en ny måte for enkelte å kunne finansiere små og store innkjøp. De fleste bankene har tilbud om det som heter usikrede lån. Det vil si at du får lånet uten at du må stille for eksempel boligen i pant. Disse lånene utgjør en viss risiko for bankene og dermed er rentene også høyere for disse lånene. Det er opp til deg som kunde å kunne vise til at du kan betjene et lån. Seriøse utlånere setter en viss grense for minimumsinntekt, og i tillegg er det faktisk ved lov bestemt at om du ikke fyller kravet skal banken ikke gi lånet. Å betjene lån krever en stabil inntekt over tid.

Hvilke krav setter bankene?

Det første er selvfølgelig at inntekten din bør stå i forhold til størrelsen på lånet du søker. Søker du et stort forbrukslån må inntekten kunne forsvare dette. De aller fleste bankene har satt en nedre grense for årsinntekt, men hva denne er vil variere fra bank til bank. Beløpet en bør tjene pr år ligger generelt mellom kr 100 000 til kr 200 000. Det finnes banker som er villige til å gi lån selv om du tjener noe mindre, men det vil i utgangspunktet være små lån. Ligger årsinntekten din i nedre grense bør du planlegge godt om du tar lån.