Forbrukslån
Forbrukslån

Når banker vurderer om en søker skal få innvilget søknaden sin om forbrukslån handler alt om risiko. En av de viktigste måtene å vurdere risiko er ved å se på søkerens inntekt. Dersom inntekten er relativt høy vil det være mindre sjanse for mislighold ettersom låntaker har mer penger å kunne bruke på tilbakebetalingen av lånet. Risiko kalkuleres på flere måter, og dersom banken gjør en god jobb vil den unngå at mange kunder misligholder lånene sine. Lån til forbruk kommer uten sikkerhet, og derfor må banken kun forvente at du betaler tilbake pengene.

Inntekt har stor innvirkning på lånevilkårene

Inntekten lar som sagt banken vurdere deler av den risikoen den løper ved å låne ut penger. Etter å ha fastsatt risikoen vil den bruke inntekten til å bestemme hvilket rentenivå låntakeren må betale på forbrukslånet. Dette kan variere kraftig, og de med høy inntekt og lav gjeld kan i skrivende stund spare mer enn 10% i effektiv rente sammenlignet med de som har lav inntekt. Alt handler om risiko, og inntekten vil følge rentevilkårene. I tillegg vil inntekten kunne bestemme om du får innvilget hele den summen du har søkt om, eller om banken ser seg nødt til å tilby en lavere lånesum.

Forbrukslån krever en del forarbeid

På forhånd er det viktig at du selv tar en grundig gjennomgang av din egen personlige økonomi for å se om du har mulighet til å ta opp et forbrukslån. Vær konservativ i anslagene dine og inkluder en buffersum som du kan sette til side hver måned. Det er viktig at du regner inn alle utgiftene du sitter med hver måned, og trekker de fra inntektene. Det du sitter til overs med kan brukes til å dekke rentekostnadene, men det er fortsatt viktig å være forsiktig i anslagene dine.