Forbrukslån
Forbrukslån

Et forbrukslån uten sikkerhet betyr at banken ikke krever pant i for eksempel boligen din, når du låner pengene. Låner du til å kjøpe for eksempel hytte eller en leilighet, er det vanlig at bankene tar pant i kjøpsobjektet. Dette som en sikkerhet dersom du ikke betaler tilbake lånet slik avtalt. Misligholder du lånet, kan du risikere at banken fremtvinger et salg av objektet, for på det viset å få tilbake pengene sine. De fleste forbrukslån har ikke dette kravet.

Krav for å få forbrukslån uten sikkerhet

At lånet er usikret, betyr at lånet som regel blir noe dyrere. Rentene på et forbrukslån er i beste fall på rundt 7% nominelt, mens det for et boliglån er langt lavere. Forbrukslån er imidlertid et lån de fleste betaler tilbake raskt, noe som er med på å begrense totalkostnadene. Kravene ellers til å motta slike lån, er også langt lavere enn for boliglån og andre større lånesummer.

Det vanlige er at låneren må være over 18 til 23 år, ha en viss inntekt og helst ikke ha betalingsanmerkninger. Har du slike anmerkninger, vil du neppe få et forbrukslån uten sikkerhet.

Forbrukslån med sikkerhet

Forbrukslån kan også gis med sikkerhet, i enkelte banker. Dette er en løsning for personer som allerede har betalingsanmerkninger, og vil komme seg raskt ut av slike situasjoner. Det vanlige er at gjelda som er tilknyttet anmerkningen, refinansieres med et nytt forbrukslån. Bankene krever da at du enten kan pantsette egen eiendom, eller at du stiller med kausjonist for lånet. Det er ikke mange banker som tilbyr slike lån, men de finnes. For eksempel kan du benytte deg av låneagenten Zen Banking som skaffer slike forbrukslån.