Forbrukslån
Forbrukslån

For kort tid siden, 11.12.2014, satte Norges Bank ned styringsrenten. Denne renten er det som styrer hva du som lånekunde må ut med i renter på lånene dine. Normalt sett vil også din rente gå ned, om styringsrenta går ned. Ikke over natten, men over tid. Dette gjelder alle lån, også forbrukslån.

Styringsrenta

Det er Norges Bank som bestemmer om styringsrenta skal gå opp eller ned. Styringsrenta er den renten bankene betaler til Norges Bank for å låne penger hos dem. Det er disse lånene hos Norges Bank som blant annet benyttes til å igjen låne deg penger. Den rentesatsen du da får på et forbrukslån er altså styringsrenta, pluss et rentetillegg fra banken som låner deg penger. Norges Bank tar hensyn til mange faktorer når de vurderer styringsrenta. Det internasjonale pengemarkedet er hovedfaktor i denne vurderingen, og hva det vil si for den norske økonomien, og den norske kronen. Enkelt, og kanskje litt fleipete sagt, kan en si at det er den internasjonale økonomiske situasjonen som styrer rentene dine på lån.

Styringsrenta gir utslag på din privatøkonomi

Aldri tidligere har så mange nordmenn hatt lån, og lån til egen bolig er nå på hele 84,1% av den totale gjeldsmengden i Norge. Vi har til sammen kr 2157 milliarder i boliglån. Resterende prosenter av gjeld i Norge er da mye i form av forbrukslån og kredittkort gjeld. Det vil si at styringsrenta da har effekt på din privatøkonomi. La oss si at du har lån hos OPP Finans på kr 65 000. Gjennomsnittlig effektiv rente over 5 år vil da være 16,70%. Settes styringsrenta ned vil også renten på ditt lån gå ned, men oppmerksom på at om Norges Bank setter ned styringsrenta med 0,25% betyr ikke det automatisk at din rente går ned med samme prosent.