Forbrukslån
Forbrukslån

En måte å finne ut hvor dyrt ditt forbrukslån vil bli, er å ta den fleksible tilbakebetalingsmuligheten til nærmere betraktning. Det vi som oftest er ute etter, er en månedlig sum vi kan leve med i hele nedbetalingstiden. Vi velger selv hvor lang nedbetaling vi vil ha og ved å bruke bankens lånekalkulator finner vi våre månedlige utgifter, samt den endelige summen vi må betale for lånet.

Forbrukslån og privatøkonomi

Et forbrukslån, akkurat som alle andre lån, blir en integrert del av vår privatøkonomi. Vi får et beløp å forholde oss til hver eneste måned, et beløp som skal dekkes av våre faste inntekter. Mange banker gir oss eksempler og veldig ofte er utgangpunktet et lån på kr 65 000. Hos f.eks. Balanselånet, vil et lån på kr 65 950 kunne gi deg en månedlig utgift på kr 1540 over 5 år. Husk likevel at disse eksemplene ikke nødvendigvis stemmer med virkeligheten. Bankenes lånetilbud er nemlig basert på din inntekt og økonomiske situasjon.

Individuell vurdering

I det banken har mottatt din søknad utfører de en kredittvurdering av deg. Så fremt du ikke har betalingsanmerkninger eller inkassosaker, vil du få et tilbud fra banken som er basert på din private økonomi. Det kan faktisk hende du får et bedre tilbud enn det som ble oppgitt i bankens eksempel, eller du kan komme litt dårligere ut. Av denne grunn bør du alltid søke om forbrukslån i flere banker samtidig. Det koster ingenting å søke og tilbudet du får er også kostnadsfritt og uforpliktende. Før du eventuelt signerer avtalen, har du ikke bundet deg til noe som helst.