Forbrukslån
Forbrukslån

Ved et boliglån eller et studielån kan man som oftest velge om man vil ha en fast eller flytende rente, som kan være avgjørende for hvor dyrt lånet ditt blir i det store bildet. Det kan man sjeldent gjøre med et forbrukslån, og følgelig vil man ha en noe mer usikker nedbetaling enn ved andre typer lån.

Hva er fast og flytende rente?

Fast rente er synonymt med å binde renten, og betyr at du gjør en avtale med banken om at du skal ha en fast renteavtale i for eksempel ti år fremover. Da vil du som regel få en høyere rente enn hva markedet tilbyr i dag, men følgelig kan du få en mer forutsigbar nedbetaling, noe som ofte ikke er tilfellet for et forbrukslån.

En flytende rente derimot følger markedet, og er den typen de fleste velger. De seneste årene har renten stupt nedover, og følgelig vil de som valgte fast rente for noen år siden ha betalt (unødvendig) mye i renter.

Flytende rente for forbrukslån

De fleste banker som tilbyr forbrukslån til norske forbrukere gir en flytende rente, og lar deg heller ikke velge om du vil ha fast rente. Det generelle rentenivået i Norge har lenge vært stabilt for slike lån, og man ser at de stadig også blir billigere. Derfor bør du ikke ha noen betenkeligheter med dette. Les mer om renteeksempler her.