Forbrukslån
Forbrukslån

Har du tatt et forbrukslån har du også en avtale med banken på alt fra renter til nedbetalingstid. I utgangpunktet har man kanskje 5 år på lånet, og betaler inn avtalt beløp til avtalt tid. Har man en godt planlagt økonomi hender det at en kan betale inn lån raskere enn avtalt. Å korte ned tiden fra 5 til 4 år kan spare deg mange tusen.

Nedbetalingstiden på forbrukslån

Når du får et lån får du også en plan for nedbetaling. Denne planen er laget utfra den søknaden du sendte inn, og hvilken tid du ønsket til å innfri lånet. Noen ganger kan det hende at banken setter en tidsfrist om de mener du har lagt inn for lang eller kort tid. Når du får avtalen vil du se dette. Det man skal være klar over er at det vil alltid lønne seg å betale inn forbrukslån på kortest mulig tid. Dette er på grunn av rentene. Lengre tid en bruker på nedbetaling desto mer penger må en betale i renter. Har du muligheten bør du absolutt vurdere å betale ned raskere enn planlagt.

Betale ned gjelden raskere

Du har til enhver tid muligheten til å betale inn lån raskere enn betalingsplanen tilsier. Kommer du i en situasjon hvor din økonomiske situasjon bedrer seg vil vi anbefale deg å betale inn mer på forbrukslånet. Har du flere typer lån, for eksempel bolig -, båt – og forbrukslån, vil det være smart gå gjennom renter og terminbeløp på alle lånene, for deretter betale ned på den dyreste gjelden først. GE Money Bank og Santander, sammen med flere banker, har informasjon om dette på hjemmesiden sin.