Forbrukslån
Forbrukslån

Det kan kanskje virke som det er enkelt for alle å få forbrukslån, men det er ikke helt riktig. En del får avslag på lånesøknaden da banken mener at en ikke kan betjene lånet. Dette bestemmes når man blir kredittsjekket.

Du blir kredittsjekket

Når du søker et forbrukslån må du også godkjenne at banken har tillatelse til å innhente kredittopplysninger om deg. Det er dette som er kredittsjekken, og som bestemmer rentesatsen du får. Det som kanskje kan virke litt merkelig i en slik sammenheng er at om en kommer dårlig ut, men får lånet, vil renten bli høyere enn oppgitt i utgangspunktet. Dette da banken mener det kan være risiko for at avdrag ikke betales, og på denne måten forsøker hente inn et eventuelt tap på forhånd. Vurderer du søke lån er det greit å vite hva som gir avslag på en søknad.

Årsaker til avslag på forbrukslån

Det kan være flere årsaker til at folk får avslag på forbrukslån. De mest vanlige er, at årsinntekten er for lav eller en har en betalingsanmerkning. En skal også være oppmerksom på at denne anmerkningen kan være en gammel anmerkning, og er det tilfelle bør du kreve den slettet. Normalt skal gamle anmerkninger slettes når kravet gjøres opp, men dessverre hender det at dette ikke skjer. Du bør også være oppmerksom på at betalingsanmerkning kommer uansett beløp, om et krav ikke betales. Andre årsaker til avslag på lån kan være av jobbmessig karakter. Sitter man for eksempel i et styre i en bedrift hvor økonomien er dårlig påvirker dette kredittsjekken din. Dessverre er det ikke slik at privatøkonomi og annen næring skilles totalt ved en kredittsjekk.