Forbrukslån
Forbrukslån

Det er ingen som vet hva fremtiden vil bringe. Hverken av gode eller dårlige hendelser. Enkelte tar ting som de kommer, andre forsøker å planlegge utfra hva som kan hende. Tar man opp et forbrukslån vil det være å anbefale, at man vurderer muligheten for at økonomien kan endre seg. Å komme utfor økonomiske vanskeligheter på grunn av arbeidsledighet eller sykdom er ugunstig.

Forsikring knyttet til forbrukslån

Det er til sammen ganske mange økonomiske forpliktelser man har. Det være seg telefonregninger til boliglån. Normalt sett har man kontroll, og betaler når man skal. Det er i tilfellene at noe skjer at mange begynner å slite. Har du boliglån, billån og forbrukslån kan det bli tøft om inntekten går ned. Banker har sett, at for eksempel sykdom kan føre til betalingsvansker. Derfor tilbyr flere og flere banker forsikring knyttet til forbrukslån. Denne forsikringen skal sikre deg, og innbetalinger, om uhellet er ute. Denne formen for låneforsikring kan variere for de forskjellige bankene. Derfor må du sammenligne disse i sammenheng med at du sammenligner selve forbrukslånet.

Sammenligning av forsikringer

Når du sjekker forsikringer knyttet til forbrukslån vil du se at vilkårene varierer. Til tross for dette vil du finne en del fellestrekk. Mange tilbyr dekning av mye de samme tingene, men dekningsgraden kan variere. Prisen er også en av de delene som vil variere. Noen banker tar en viss prosent av terminbeløpet, mens andre har faste priser. Aldersgrensen oppad, for denne typen forsikring, er ofte 65 år. Årsaken til dette er at alderen alene utgjør en risiko for at uhellet kan være ute, for eksempel i form av sykdom. Samtidig kan man være oppmerksom på at en sykdom man allerede har kan føre til vansker med å få forsikring. Her hos oss finner du en god del banker som tilbyr forsikring knyttet til forbrukslån. Nordax og Santander Consumer Bank er to av disse.