Forbrukslån
Forbrukslån

Det er slik at så og si alle utlånere vil gi deg et tilbud om forbrukslån som er basert på en individuell kredittvurdering. Dette betyr at du må sende informasjon om inntekt og ligning til utlåner. Det vil så bli gjort en kredittvurdering av deg og på bakgrunn av denne vurderingen vil utlåner sende deg et tilbud med konkrete tall og frister. Utlånerne opererer likevel med f.eks. ulike aldersgrenser.

Ulike aldersgrenser

Man skulle kanskje tro at alle utlånere har attenårsgrense for forbrukslån, det er jo da vi er myndige. Selv om noen utlånere har nedre grense på 18 år, er det vanligere med aldersgrenser på mellom 20 og 23 år. Dette er utlånernes egne vurderinger, de er ikke forpliktet til å gi et lån til enhver som har fylt 18 år, selv om denne personen oppfyller alle andre krav. Enkelte utlånere kan likevel gi et lån til en attenåring, selv om deres normale grense er 20 år. I slike tilfeller krever utlåner ofte at du har en medansvarlig på lånet ditt.

Kun for norske statsborgere?

Når det gjelder statsborgerskap har utlånerne også ulike regler. En del krever at du er norsk statsborger. De utlånerne som ikke krever norsk statsborgerskap, krever som regel at du må ha bodd i Norge i mer enn 3 år. Dette innebærer for de fleste utlendinger at de har arbeids- og oppholdstillatelse her i landet. Det er altså fullt mulig for en utenlandsk statsborger å få et forbrukslån fra en norsk utlåner, eller fra en utenlandsk utlåner som har opprettet en avdeling i Norge. En kjapp runde hos forskjellige utlånere vil fortelle deg hvilke krav som stilles.