Forbrukslån
Forbrukslån

Betalingsanmerkninger kan være et alvorlig strev å håndtere. Du blir utestengt fra alle former for kreditt, innen alt fra forbrukslån til tv-abonnementer, og hverdagen blir mye vanskeligere å håndtere. Dersom du sitter med en inkassosak du mener er feilaktig, og er redd for at saken videresendes til namsmannen så må du ikke fortvile. Du har nemlig rett til å klage på saken, noe som fører til at den må behandles i forliksrådet og at inkassoselskapet ikke har lov til å kreve flere purringsgebyrer.

Store fordeler

Det skjer oftere enn man skulle tro at firmaer enten ved feil eller overlegg sender ut regninger til privatpersoner som er feilaktige. Betales ikke kravet i tide vil det ofte trues med ytterligere gebyrer og rettslig behandling. Ved å bestride kravet skriftlig fastsetter det norske lovverket at kravet skal behandles som en tvist. Dermed har ikke kreditor lov til å kontakte namsmannen eller å kreve ytterligere gebyrer. Du vil dermed kunne utsette, og forhåpentligvis fullstendig unngå å få en betalingsanmerkning. Dette gjør det mulig å ta opp forbrukslån og andre former for kreditt i mellomtiden.

Forbrukslån som eksempel

Ofte kan det oppstå problemer med anmerkninger som følge av mindre uoverensstemmelser. Det som er å regne som trivielle småsummer kan ende opp med å sperre deg ute fra alle typer kreditt i markedet. Søker du om forbrukslån er det for eksempel umulig å få søknaden innvilget dersom du sitter med en anmerkning. Det kan virke urettferdig og rart at et krav på noen få hundrelapper tilslutt kan forhindre deg fra å ta opp alle former kreditt, men dette er hvordan det norske samfunnet fungerer. Det viktigste du kan gjøre er å kontakte kreditor og be om at dere kan komme fram til en løsning.