Forbrukslån
Forbrukslån

Det er ergerlig å ikke få innvilget en søknad om forbrukslån. Et avslag kan for eksempel komme om du har for lav årsinntekt, eller om du kommer dårlig ut på en kredittsjekk. Du kan gjøre enkelte ting for å likevel få innvilget lånet.

Ikke innvilget lånet

Bankene har en del retningslinjer for hvem som kan få et forbrukslån. Noen av disse setter bankene selv, for eksempel krav om årsinntekt eller aldersgrense for lån. Andre krav settes etter lovverket i Norge, som Finansavtaleloven. I utgangspunktet skal alle disse kravene være fylt for at en bank skal gi tilsagn om lån. Banken har selvfølgelig muligheten til å vurdere hver søknad individuelt, men de fleste avslag kommer etter at du er blitt kredittsjekket. Har du fått avslag på et lån kan du prøve en del løsninger for likevel å få lånet, men du bør uansett vurdere din økonomiske situasjon nøye før du søker å nytt.

Ny lånesøknad

Etter et avslag på en søknad om lån finnes det muligheter for å få lånet likevel. En løsning er å søke hos en annen bank, da bankene har noe forskjellige krav for å få forbrukslån. Du kan også ta en kredittsjekk på deg selv. Det kan være at banken som ga avslag fikk opplysninger som er gamle, og dermed ikke viser din reelle økonomiske situasjon når du sendte søknaden. Viser det seg at ingen av disse tingene hjelper deg å få ta opp lån er en medlåner en mulighet. Det vil si at i stedet for at du søker lånet alene søker du sammen med noen. I mange tilfeller vil dette være løsningen, da banken da legger til grunn en kredittsjekk på begge.