Forbrukslån
Forbrukslån

yA Bank og Axo Finans lyder kanskje ikke så bekjent for deg, noe som er en skam. Begge lånetilbyderne tilbyr svært fordelaktige forbrukslån. I dag gransker vi dem begge, og tester dem på ulike parametere, for på den måten å kunne finne en endelig vinner.

Aldersgrense

Med aldergrense menes det den alderen, som du minimum skal være for å kunne søke om lånet. Hos Axo Finans ligger denne alderen på bare 18 år, mens yA Bank ligger litt etter, og forlanger en alder på minimum 23 år. Det er altså en stor forskjell på de to forbrukslånene når vi kikker på denne parameteren, som Axo Finans vinner suverent. Dette skjer ut fra argumentet om at jo større målgruppe et forbrukslån sikter etter, jo bedre og mer fleksibelt er det.

Effektiv rente

Med effektiv rente forstår man den renten, som reelt sett skal betales. På denne parameteren er kappløpet noe mer tett mellom konkurrentene, hvor yA Bank legger ut med en effektiv rente fra 16,56 prosent. I hælene på denne kommer Axo Finans med en startrente på 17,40 prosent. På et hengende hår vinner yA Bank dermed denne kategorien, da du sparer besten 1200 norske kroner i rente, hvis vi antar at du låner 65 000 NOK over en 5-årig periode.

Nedbetalingstid

Nedbetalingstiden er den perioden, som du betaler lånet av på. Noen foretrekker lange låneperioder, mens andre foretrekker det motsatte – det er smak og behag. Vi antar at jo lengre en låneperiode er jo bedre, fordi dette gir mulighet for begge typer lån, da en kort låneperiode kun tilgodeser den ene type av lån, som foretrekker korte låneperioder.

yA Bank tilbyr en nedbetalingstid på 12 år, mens Axo Finans kvitterer med hele 15 år. Med denne enkle sammenligningen er stillingen nå 2-1 i Axo Finans’ favør.

Termingebyr

Termingebyret er det gebyret du skal betale hvert termin for det gitte forbrukslån. yA Bank krever kr 30 i termingebyr, mens Axo Finans må overgi seg på denne parameteren og i stedet oppkrever kr 45 i termingebyr. 15 kroners differanse kan kanskje ikke virke så mye, men husker man på at det er et visst antall terminer om året ganget med termingebyret og den samlede nedbetalingstiden, så kan kr 15 fort gjøre en forskjell. Stillingen ender dermed på 2-2.

Ut fra disse fire parameterne har det altså ikke vært mulig å finne en ensidig vinner. Dette kan kanskje også forklares av at begge lånene har fem stjerner på våres oversikt. Vi anbefaler derfor at man finner de parameterne som er viktigst for én selv, og ut fra dette konkluderer hvilket lån som vil være mest fordelaktig.