Forbrukslån
Forbrukslån

Det er ikke å komme fra at et forbrukslån kan være til hjelp når det kniper som verst. Selv om det kan være fristende å bare sende søknaden og rydde opp i ting bør en tenke over situasjonene, og hva det kan føre til over tid. Vurder derfor nøye hvordan du skal hanskes med ekstra utgifter de neste årene.

Lave renter kan virke fristende

Rentenivået i Norge er i skrivende stund (februar 2015) historisk lavt. Bankene har satt ned utlånsrenten på boliglån og andre lån. Dermed kan det være fristende å ta opp forbrukslån. Du sitter kanskje med et boliglån, som akkurat nå har fått en meget gunstig rente, og dermed har du en bedre økonomi enn tidligere. I en slik situasjon begynner en kanskje også å vurdere eventuelle utbedringer på boligen eller annet som har måttet vente. Banker tilbyr gunstige lån uten sikkerhet, og det virker som en gylden anledning til å slå til. Vi vil ikke fraråde deg å ta opp lån, men vi ser gjerne at du tenker deg godt om. De lave rentene kommer dessverre ikke til å vare evig.

Lave renter kan påvirke privatøkonomien negativt

Lave renter gjør at mange får en bedret privatøkonomi, og dermed også økt kjøpekraft. Dette er vel og bra for de som selger tjenester/varer, men kanskje ikke for deg over tid. Når rentenivået etter hvert stiger har du lagt deg til et forbruk som kan være vanskelig å kutte ned på. En annen konsekvens er at på eventuelle spareprodukter vil avkastningen kunne gå ned. Det er nemlig slik at når rentene går ned på låneprodukter, går de også ned på spareprodukter. Dermed ingen eller liten avkastning. Du kan motvirke denne negative spiralen ved å bruke de ekstra kronene til å betale inn mer på boliglån, forbrukslån eller annen kreditt.