Forbrukslån
Forbrukslån

Forbrukslån er i utgangspunktet tilgjengelig for alle, som fyller bankenes lånevilkår. Det hender at enkelte ikke får innvilget et usikret lån. Ved ordinære banklån, som for eksempel et billån, løses dette ved pant i bilen eller ved bruk av kausjonist. I utgangspunktet har man ikke denne muligheten ved usikrede lån. Løsningen er en annen type lån eller en medlåner.

Forbrukslån og kausjonist

Forbrukslån er i utgangspunktet et lån uten sikkerhet. Det vil si at man får låne pengene uten pant for lånebeløpet, eller via kausjonist. Enkelte banker tilbyr former for forbrukslån, til blant annet refinansiering, med pant i bolig. Blant annet Zen Banking kan tilby dette. Det hender at en ikke får tilslag på en lånesøknad, og et usikret lån er utelukket. Dette skjer om man kommer veldig dårlig ut på bankenes kredittsjekk, eller om man har en pågående inkassosak. I slike tilfeller vil bankenes risiko bli for stor til at man får lånet. Den ordinære formen for en kausjonist er ikke mulig ved denne typen lån, men det finnes likevel en lignende løsning. Har man en medlåner vil man mest sannsynlig få lånet innvilget.

Lån ved hjelp av en medlåner

Har du fått avslag på et usikret lån kan du altså søke på nytt, sammen med noen – en medlåner. Denne løsningen vil si at dere er to personer som søker lånet. Mange banker tilbyr denne løsningen, og da spiller begges privatøkonomi inn. Begge personene står som søkere, og begge står som ansvarlige for tilbakebetalingen. Denne ordningen er tilsvarende den ordningen med kausjonist man kjenner til ved ordinære lån. Det en skal huske på er at en kausjonist er kun ansvarlig for lånet om det ikke betales som avtalt. En medlåner er ansvarlig for et forbrukslån hele tiden.