Forbrukslån
Forbrukslån

Med den store konkurransen innen forbrukslån kom det ikke som noen overraskelse at selskaper har økt summen de tilbyr i forbrukslån. Et av selskapene som var tidlig ute er OPP Finans som igjen eies av Gjensidige Bank ASA. Med nominelle renter som i skrivende stund beløper seg til 7,6% kan selskapet vise til en imponerende vekst i Norge de siste årene. Muligheten for å låne et høyere beløp følger en generell trend blant bankene, hvor vilkårene til kundene har blitt betydelig bedre de siste årene.

Følger den generelle utviklingen

Forbrukslån har blitt svært populært de siste årene, og som følge av dette har konkurransen økt betraktelig. For å vinne kunder har utlånerne måtte ty til nye metoder, og dette er en av grunnene til at maks lånebeløp har økt såpass mye. Et annet selskap som tilbyr hele kr 500 000 er Bank Norwegian, som har fulgt etter og satt opp lånebeløpet. Denne banken eies delvis av det mer kjente flyselskapet Norwegian Air, som sitter med 20% eierandel. Banken har hatt stor suksess siden den først ble startet opp, og tilbyr nå flere varierte produkter på finansmarkedet.

Kan være en fordel å låne mer av gangen

Forbrukslån har en noe høyere rente enn mange andre låneformer men dette skyldes først og fremst at lånet ikke krever sikkerhet i dine personlige eiendeler. En av grunnene til at nordmenn låner penger er til refinansiering av mange smålån. Typisk vil en kunde søke om å refinansiere mellom 3-4 mindre lån, og dermed få hele beløpet inn under et lavere rentenivå. Mange Nordmenn har svært høye lønninger, og kan dermed også ha flere lån med større beløp. Å sette opp lånebeløpet gjør det mulig for denne gruppen å refinansiere deler, om ikke hele det lånebeløpet de måtte ha utestående.