Forbrukslån
Forbrukslån

Når bankene skal gi deg lån, vil de legge flere forhold til grunn. Dette er ting som din personlige inntekt (les mer om krav som stilles til inntekt før du får innvilget forbrukslån), lån du allerede sitter med og hvorvidt du stiller eiendeler som sikkerhet. Sistnevnte er veldig viktig ettersom det gir banken mulighet til å selge eiendelene dine for å få lånet sitt tilbakebetalt i tilfelle du skulle misligholde betalingene dine. Her vil vi gå mer i detalj om hvordan dette påvirker forbrukslån, og deg som kunde. Med forbrukslån har ikke banken sikkerhet, og dermed er det økt risiko for at den kan tape penger. Dette fører således til at du må betale høyere renter for å dekke inn den økte risikoen banken sitter med.

Eksempel på høyere risiko ved forbrukslån

Når bankene gir ut lån, vil de alltid prise inn en viss prosentandel låntakere som ikke betaler tilbake lånet sitt. Typisk vil denne andelen ligge et sted mellom 3 og 6 %, og den har stor innvirkning på hvilke renter banken velger å ta. Dersom flere kunder misligholder lånet vil banken måtte ta en høyere betaling for å dekke inn de tapte lånesummene. Forbrukslån kommer uten sikkerhet, og dermed kan ikke banken selge eiendelene dine for å dekke lånesummen. Dette fører til høyere risiko, og dermed vil banken ta seg bedre betalt for å låne deg penger. Slik fikser du lavere rente på boliglånet.

Andre faktorer spiller inn ved forbrukslån

En annen viktig del av vurderingen fra bankens side er lånets løpetid, og hva du bruker pengene på. Forbrukslån kommer uten noen spesifikke krav om hva pengene kan gå til, men med slikt som billån vil banken diktere at pengene skal gå utelukkende til kjøp av bil. Lånets løpetid spiller også inn, og dersom betalingen settes over flere tiår vil dette som regel føre til lavere renter i bytte mot at banken får bedre forutsigbarhet. Det beste eksempelet på sistnevnte er lån til kjøp av hus og bolig. Les her om hvordan du velger best forbrukslån.