Forbrukslån
Forbrukslån

Det er viktig å sammenlikne hvilke tilbud som er tilgjengelige på markedet for forbrukslån. En aktør som kan være til hjelp er en finansagent. Du vil selvfølgelig finne det lån som gir deg de beste betingelsene, både for renter og ned betalingsbetingelser. Her hjelper finansagenten deg med å effektivisere din leting. En finansagent er ikke en bank i tradisjonell forstand, men et effektiviserende mellomledd, som gratis innhenter tilbud fra mange tilbydere av lån. Det varierer fra selskap til selskap hvilke banker de er i kontakt med.

Uforpliktende å søke om forbrukslån

Hvis du er i tvil hvilket selskap som er best for deg kan det lønne seg å søke om forbrukslån hos flere finansagenter. Hos hver enkelt må du fylle ut en separat søknad, og levere separat dokumentasjon til hver finansagent, men deretter får du svar fra alle de forskjellige tilbyderne av lån som finansagenten har kontakt med. Slik kan du raskt finne markedets beste tilbud.

Vanskelig å si o forkant hvor man får best forbrukslån

Alle banker opererer med forskjellige kriterier, og forskjellige risikoanalyser. Selv om svarene du får, mest sannsynlig vil ligge i nærheten av hverandre, er der alltid forskjeller som du kan utnytte til din fordel. Hvis du er ute etter et større lån, kan det lønne seg å levere en søknad til en aktør som Lendo. Lendo har kontakt med 12 forskjellige banker, og vil gi deg forbrukslån på opptil kr 350 000. Hvis du trenger et mindre forbrukslån, for å finansiere et depositum, eller en reparasjon på bilen kan Finansiering24 være et godt valg. Her får du lån, så små som kr 5 000.