Forbrukslån
Forbrukslån

Det er mye snakk om renter, når man snakker om et forbrukslån. Det er om å gjøre å finne den beste renta. Renta settes individuelt. Det er forskjell på effektiv rente og nominell rente… du har garantert kommet over alt dette. Det betyr ikke at det er viktig, men du bør vite hva det er snakk om.

Renter – hva er det

Når man tar opp et forbrukslån betales det renter på lånet. Det vil si at man må betale inn mer til banken, enn hva man opprinnelig lånte. Dette er det vi kaller renter, og som gjør enkelte lån kostbare. Banken har renter på lånet slik at de også skal ha fortjeneste på lånet. Banken låner faktisk pengene selv hos Norges bank, og betaler en viss rente på dette (selv om den er atskillig lavere enn det du og jeg betaler). Derfor settes renten utfra hva banken mener de må tjene på å gi ut lån. Renten skal dekke bankens totale utgifter, samt gjøre at de kan tjene penger. I tillegg benyttes de rentene du betaler også til å dekke eventuelle andre tap banken skulle ha (som for eksempel at noen ikke innfrir sine lån).

Nominell og effektiv rente på forbrukslån

Når du er lånekunde bør du vite forskjellen på disse. Den nominelle renta er den rentesatsen banken setter for å dekke sine krav, og er ikke den renta du betaler. Den renta du betaler kalles effektiv rente. I denne rentesatsen ligger alle gebyrer, som kommer med lånet. Det vil si at alle fakturagebyrer, eventuelle etableringsgebyrer og annet, legges inn som en viss rentesats over lånets nedbetalingstid. Det en skal være oppmerksom på er at noen banker ikke legger inn etableringsgebyrene her, og de kommer som en ekstra utgift.