Forbrukslån
Forbrukslån

I dag tilbyr de aller fleste norske banker deg forbrukslån uten sikkerhet, mens lånene med sikkerhet tilbys i mye mindre grad. Det er vesentlige forskjeller mellom de to låneformene, og bankene har forskjellige krav for de som søker på dem. I denne artikkelen redegjør vi for forskjellene mellom de to låntypene, og hvordan din økonomiske har betydning for søknadsprosessen.

Forbrukslån uten sikkerhet

Et forbrukslån uten sikkerhet innebærer at man ikke trenger å stille egenkapital til disposisjon for å søke, og kandidaten vurderes på grunnlag av personlig økonomi, lønnsnivå, betalingskapasitet og betalingsmotivasjon. Disse forholdene gjør at det lite problematisk å få innvilget en søknad om forbrukslån i Norge, men det finnes også noen ulemper. Det er mer risikofylt for banken å innvilge lån til personer som ikke stiller med egenkapital som sikkerhet, og dermed blir renten litt høyere.

Forbrukslån med sikkerhet

I dag er det ikke særlig mange banker som krever sikkerhet for å få innvilget et forbrukslån, fordi formålet med slike lån er å få penger når man trenger det – uten at man da paradoksalt må spare i forveien. Det er likevel verdt å nevne at garantert finnes noen banker som lar deg stille med sikkerhet dersom man insisterer. Dette vil ikke nødvendigvis påvirke rentene, men det vil ha betydning for hvor mye du får lov til å låne – derfor er det alltid lurt å spare.