Forbrukslån
Forbrukslån

På våre nettsider kan du sammenligne priser og tilbud fra de største og mest populære lånetilbyderne på markedet. Her får du alltid oppgitt et priseksempel og et renteeksempel, som for øvrig er hentet fra bankens egne nettsider. Men er dette en reell rente for et forbrukslån, eller hva betyr den egentlig?

Priseksempelet er et eksempel

Når man sammenligner ulike forbrukslån, så er det viktig å være klar over at priseksempelet kun er et eksempel på hvilken rente man kan få når man søker om lån hos banken. Det er nemlig bestemt av norsk lov at bankene må oppgi et slik eksempel, og følgelig er det kun ment som en indikasjon på bankens tjenester. Eksempelrenten er dessuten et gjennomsnitt av de forbrukslån som blir utstedt gjennom banken. Det gir med andre ord en ganske så god indikasjon på om dette er et billig lån eller ei, men den renten du får dersom du søker om lånet kan være både høyere og lavere enn som så.

Renten fastsettes først når du søker

Rentene for hvert enkelt forbrukslån bestemmes på bakgrunn av hver enkelt søkers økonomi, og blir ikke fastsatt før du har sendt inn din egen søknad. Derfor kan man ikke vite hvilken rente man kommer til å få, og den kan være mange prosent lavere enn eksempelet – eller høyere. Husk at det uforpliktende å søke om forbrukslån, slik at det ikke skader å sende inn en eller flere søknader bare for å sjekke hvordan du ligger an.