Forbrukslån
Forbrukslån

Selvangivelsen din er viktig at du sjekker før du godkjenner alt som står på den. Selv om vi stoler på at skatteetaten gjør jobben sin kan en glipp fort skje, og da er det oftest du som taper på det. Det er ikke alltid at forbrukslån og rentene du har betalt er riktig ført.

Betalte renter gir skattefradrag

Reglene for fratrekk på hvor mye du skal betale i skatt er viktig å vite om. Alle lån gir rett til fratrekk av betalte gjeldsrenter fra forrige år. Du får ikke alt i fradrag, men en viss prosent. Tidligere var denne prosenten 28%, for skatteåret 2014 er det endret til 27%. Dette betyr; av den totale summen du har betalt i renter vil du få 27% av dette tilbake i form av lavere skatt. Regelen gjelder også for betalte renters rente og forsinkelsesrenter. Selvfølgelig gjelder dette også forbrukslån. Det kan også være greit å vite at en har muligheten til også å få fradrag for omkostningene ved å ta opp lånet.

Sjekk selvangivelsen

Skatteetaten får de samme opplysningene, som du gjør, gjennom årsoppgaver man mottar. Innen 31.januar skal alle disse opplysningene være sendt både til dem og deg. Årsoppgavene viser bl.a. totalt årsinntekt, forhåndstrukket beløp for skatt og betalte renter på lån. Det er ditt ansvar å gå gjennom selvangivelsen å sjekke om alt er tatt med. Skulle det vise seg at ditt forbrukslån er glemt må du føre det på selv. Dette gjør du i post 3.3.1, og eventuelle ekstra opplysninger fører du i post 5.0. Når du har sjekket at alt er riktig, først da kan du godkjenne skatteoppgjøret.