Forbrukslån
Forbrukslån

Søker man et forbrukslån bør man alltid sammenligne flere banker og tilbud. Sammenligningen bør gjøres på alle betingelser og vilkår, men det er ikke å komme fra at kostnadene vil være den viktigste. Derfor er det bra at banker nå må vise eksempler på de totale kostnadene ved et lån på hjemmesidene sine.

Eksemplene på renteutgifter

Du har antakelig, om du er på jakt etter et forbrukslån, sett renteeksemplene til bankene. Disse eksemplene er bankene pålagt å oppgi i henhold til lovverket for banker i Norge. Eksemplene for forbrukslån skal vise nominell rente og effektiv rente, samt det totale beløpet du må betale tilbake og nedbetalingstiden. Sjekker du for eksempel re:member lev ser du at et lån på kr 65 000 over 5 år gir 16,93% effektiv rente. Totalt innbetaler man kr 94 303. Tilsvarende lån hos Ikano Bank vil koste deg totalt kr 96 030. Eksemplene viser ofte til den typen lån som oftest er tatt opp hos banken, og den renten en gjennomsnittlig kunde vil få.

Lær deg å bruke renteeksemplene

Tar vi en nærmere kikk på re:member levs renteeksempel vil det gi et bilde av rentenivået, i forhold til andre banker. Dette vil være til hjelp når du sammenligner lånetilbud. Bakdelen eller fordelen her er at det er ikke garantert at du får denne rentesatsen. Renten på et forbrukslån settes individuelt etter at utlåner har kredittsjekket deg. Dermed kan ditt lån få en rente som er lavere enn eksempelrenten, eller høyere. I tillegg er du kanskje interessert i å låne et annet beløp enn det som benyttes i eksemplet. Dette vil også påvirke hvilken rente du ender opp med til slutt. Bruk derfor renteeksemplene, men ikke ta for gitt at du får et 100% tilsvarende tilbud.