Forbrukslån
Forbrukslån

Hvis du syns det er vanskelig å forstå bankenes språk så skal du vite at du ikke er alene. Når vi søker et forbrukslån elektronisk, er det forutsatt at vi har forstått lånets betingelser. Vi har ingen bankfunksjonær på andre siden av bordet som kan gi svar på våre spørsmål. Et spørsmål som ofte dukker opp, er forskjellen på nominell og effektiv rente. Hva betyr det for oss konkret at vårt lån har en lav rente?

Nominell og effektiv rente

På bankens hjemmeside får vi raskt opplyst den nominelle renten på vårt forbrukslån. Den nominelle renten er renten du betaler i en avtalt periode, som regel ett år. Det vi er interesserte i er derimot den effektive renten, denne renten forteller oss nemlig hva vi faktisk må betale for lånet. Gebyrer, f.eks. etableringsgebyr og termingebyr, skal være inkludert i den effektive renten. For et normalt lån uten sikkerhet, ligger den effektive renten ofte et sted mellom 9% og 22%.

Betyr lav rente et godt lån?

Når du sammenligner tilbudene fra de ulike bankene, er det sluttsummen du skal fokusere på. Hva vil du faktisk ende opp med å ha betalt for ditt lån? Hvis en bank har lav, nominell rente, bør du undersøke nivået på deres ulike gebyrer, samt andre betingelser som kan gi utslag på prisen. En lav, nominell rente betyr ikke nødvendigvis det samme som at lånet er billigere enn hos en bank med høyere, nominell rente. Ved å søke om det beløpet du trenger, vil banken tilby deg din, individuelle rentesats. Denne vurderes alltid ut i fra din peronlige økonomi.