OPP Finans forbrukslån
OPP Finans forbrukslån

OPP Finans er et selskap som hører til under Gjensidige Bank ASA. Gjensidige kjenner kanskje mange igjen som et forsikringsselskap, men selskapet har forlengst tatt steget til å tilby diverse finansprodukter. OPP Finans er selskapets spesialister på forbrukslån. Selskapet gjør det raskt enkelt og trygt å ta opp lån. Lånene er gunstige, og selskapet fokuserer på at lånet skal være tilpasset kundens individuelle økonomi. Den individuelle risikovurderingen hjelper både kunden og banken til et godt forhold.

Renter og lånebetingelser

OPP Finans tilbyr forbrukslån fra kr 10 000 til kr 500 000. Den laveste mulige renten er 7,5%.

Et låneeksempel som illustrerer dette kan være et lån på kr 65 000 over fem år. Dette vil medføre en nominell rente på 14,9% med en effektiv rente på 18,35%. Etableringsgebyret er kr 950 og der er et månedsgebyr på kr 50. Etter fem år ender man opp med en totalkostnad på kr 97 784. Hvor god rente en søker får er avhengig av flere forhold, og det er ikke alltid at den reklamerte renten på 7,5% er mulig.

Hvordan søker du på forbrukslån

Hvis du skal søke på forbrukslån hos OPP Finans, kan du enkelt fylle ut en søknad på bankens hjemmeside. Det er viktig at du fyller ut alle punkter og at at informasjonen som blir oppgitt er korrekt. Alle oppgitte summer blir kontrollert. Avvik mellom lønnsslippen og oppført inntekt, eller avvik mellom oppgitt gjeld, og det som er oppført i selvangivelsen, må redegjøres, og det oppgitte må være sannferdig. Det kreves at du leverer inn siste lønnsslipp, og oppførte ekstrainntekter må dokumenteres. Alt kan lastes opp elektronisk.