Forbrukslån
Forbrukslån

Rentebetingelsene for forbrukslån blir fastsatt etter en vurdering av søkerens private økonomi. Hver søker vurderes individuelt, og dette gir grunnlaget for å fastsette renta. Dette kalles en kredittvurdering. Kredittvurderinger er en helt normal del av det å søke om lån, og er en helt normal del av andre ting som innebærer økonomiske overføringer også, så selv om det kan virke merkelig å måtte oppgi en del privat informasjon, så er det vanlig. Andre avtaler som kan kreve en kredittvurdering kan for eksempel være et abonnement for telefon, eller en avtale om leveranse av strøm.

Kredittvurdering for forbrukslån

Grunnlaget for en kredittvurdering er i hovedsak din private økonomi. Dette betyr at faktorer som inntekt, faste utgifter, gjeld, og liknende. Diverse perifere faktorer som alder, bostedsmønster, og sivil status, er også med på å gi resultatet av kredittvurderingen. Dette resultatet kalles gjerne kredittscore, eller kredittrating, og er formulert som et tall. Jo høyere din kredittrating er, jo bedre ligger du an for den beste renta på ditt forbrukslån.

Små grep forbedrer betingelsene for forbrukslån

Der finnes en del enkle grep du kan gjøre for å få bedre betingelser på ditt forbrukslån. Hvis du kvitter deg med små gjeldsbeløp som for eksempel kredittkortgjeld forbedrer du din kredittscore. Det samme gjelder for hvis du sørger for at alle regninger er betalt, før du søker. Har du hatt nylige positive endringer i inntekten så er det også bra for din kredittscore. Hvis du har en partner eller ektefelle som kan være med på å ta lånet er dette også bra. Slik kan du gjøre ditt forbrukslån langt billigere.